CANOPY PILOTING

Canopy Piloting /tiež známy ako swoop landing/ zahŕňa niekoľko disciplín lietania na padákoch. Canopy piloting je jednou z disciplín, ktorá sa rýchlo rozmáha po celom svete. Dôvodom je, že je to jedna z mála disciplín, ktorá je veľmi atraktívna aj pre diváka.

Speed /rýchlosť/, distance /vzdialenosť/ a accuracy landing /presnosť pristátia/ sú tri základné súťažné disciplíny na súťažiach, ale veľmi rýchlo sa rozvíja aj Freestyle. Pri „speed“ ide o prekonanie určitej vzdialenosti vyhradenej elektronickými bránami tesne ponad zem za čo najkratší čas. Distance už z názvu hovorí, že pôjde o vzdialenosť, ktorá sa meria od prekonania vstupnej elektronickej brány, ktorá je vo výške 1,5 m po vzdialenosť prvého kontaktu so zemou. V disciplíne „accuracy landing“ ide o presnosť pristátia do dráhy širokej 10 metrov s vyznačenámi bodovanými zónami. No a „freestyle“ je vlastne vykonanie vopred predpísaných figúr vo veľkej rýchlosti pri takmer neustálom kontakte s vodou alebo zemou s rôznymi časťami tela alebo padáku a nakoniec pristátie na druhej strane swoop pound.

Ground launching a Speed flying sú ďalšie formy lietania na padákoch. Tieto disciplíny sa od swoop landingu líšia v tom, že pilot letí v tesnej blízkosti krajiny, alebo za určitých podmienok sa vznáša niekoľko metrov nad zemou ako paraglider. Tieto formy lietania sú pre tých, ktorí chcú lietať za relatívne nízku cenu, alebo chcú využiť svoju padákovú výstroj iným ako štandardným spôsobom.

 

Sld XF15 97ft

alt: Sld

Rastis XF15 97ft

alt: Rastis

Fuxo XF15 97ft

alt: Fuxo
Sponsors: www.tonfly.com