4 WAY

Formation skydiving je skupinová akrobacia, pri ktorej musí skupina parašutistov urobiť počas voľného pádu za určitý pracovný čas čo najväčší počet stanovených formácií. Parašutisti sú vo formáciách navzájom chytení končatinami, alebo za špeciálne madlá /grips/ na kombinéze. Táto disciplína sa rozdeľuje do kategórií v závislosti na počte členov formácie: 4 way, 4 way vertical (VRW), 8 way, 16 way, 10 way speed, Big formation (veľké zostavy). Pri disciplíne FS 4 way existujú dva druhy formácií tzv. randoms a blocks. Existuje 22 blokov označených číslami a 16 tvarov označených písmenami. Randoms sú nemenné tvary, pri ktorých dochádza k úplnej separácii všetkých madiel pred i po vytvorení formácie. Bloky sú zložené z dvoch tvarov, medzi ktorými je tzv. inter, ktorý určuje povinný prechod medzi týmito tvarmi, pričom začiatok bloku môže, ale nemusí byť rovnaký ako koniec bloku. Pri blokoch neplatí vždy pravidlo úplnej separácie, pretože niektoré sa prevádzajú držaním členov formácie. Víťazný tým je ten, ktorý získa najviac bodov v pracovnom čase.

 

Team 4 way

 

4way
Sponsors: www.tonfly.com