Sólo zoskok

Pred začiatkom výcviku je potrebné absolvovať lekársku prehliadku u svojho obvodného lekára, ktorý na príslušnom tlačive potvrdí zdravotnú spôsobilosť pre vykonanie výcviku. Na tento druh výcviku je potrebná lekárska prehliadka ako na vedenie motorového vozidla. Ďalej je potrebné pred zoskokom podpísať prehlásenie žiadateľa o sólo zoskok. Výcvik sa môže vykonávať od 15 rokov. V prípade neplnoletosti (od 15 do 18 rokov) je potrebné písomné vyhlásenie rodiča alebo zákonného zástupcu, ktoré musí byť overené notárom, alebo inšpektorom parašutizmu, čo je možné urobiť priamo pred zoskokom.

Aby ste sa dostali k samotnému zoskoku čaká Vás teoretická príprava, pozemná príprava a oboznámenie sa s padákom na ktorom budete skákať. Doba trvania týchto príprav je minimálne 6 hodín. To všetko pod vedením skúsených inštruktorov. Ukážeme Vám ako sa padák balí a následne otvára. Vysvetlíme Vám hlavné časti padáku a taktiež princíp letu na padáku a riadenia padáku. Počas pozemnej prípravy pred samotným zoskokom sa taktiež oboznámite s lietadlom, z ktorého budete skákať. Tam Vám vysadzovač vysvetlí ako bude prebiehať samotný let, povely pred výskokom a samotný výskok. Potom sa ustrojíte do padáku pod dohľadom inštruktorov, ktorí Vám urobia ešte kontrolu ustrojenia pred samotným nástupom do lietadla. A ide sa na to.

Let v lietadle trvá približne 12 až 14 minút. Vysadzovač navedie lietadlo do náletu a je tu krok pre Vás. Krok do prázdna. Padák sa Vám otvorí bez toho, aby ste museli ťahať nejaké „šnúrky“. To znamená, že vysadzovač Vám v lietadle upne výťažné lano a padák sa Vám otvorí automaticky po výskoku do troch až štyroch sekúnd. Na otvorenom padáku si budete niekoľko minút vychutnávať let. Za pomoci inštruktora, ktorý bude s Vami v neustálom spojení cez vysielačku, pristanete mäkko do vyhradeného priestoru blízko inštruktora.

Na zoskok sa používa padákový komplet, ktorý je určený pre študentov /padák typu krídlo/. Okrúhle padáky sa pomaly stávajú minulosťou. V padákovom komplete je zabudovaný bezpečnostný prístroj na záložnom padáku, ktorý v prípade potreby automaticky otvorí záložný padák. Taktiež k zoskoku dostanete prilbu, okuliare, vysielačku, signalizátor výšky tzv. výškomer a nožík určený na zoskoky.

Sponsors: www.tonfly.com