AFF /Accelerated Free Fall/

AFF v preklade znamená zrýchlený výcvik voľného pádu. Tento výcvik je určený hlavne skupine tých záujemcov, ktorí sa chcú venovať aktívne parašutizmu a od prvých zoskokov si chcú užívať voľný pád. Podstata výcviku AFF je, postupne sa naučiť stabilnú polohu počas voľného pádu, základne manévre okolo horizontálnej a vertikálnej osi, sledovať výšku, bezpečne otvoriť padák a pristáť s ním. To si vyžaduje dôkladnejšiu a širšiu teoretickú a pozemnú prípravu ako je to pri tandemovom zoskoku, alebo pri základnom výcviku.

Pred samotným začatím kurzu musíte absolvovať tandemový zoskok alebo sólo zoskok, lekársku prehliadku potvrdenú odborným lekárom, byť registrovaný parašutista v Slovenskom, alebo v inom národnom aeroklube. Pri vybavení týchto formalít Vám samozrejme pomôžeme. V prípade neplnoletosti /od 15 do 18 rokov/ je potrebné písomné vyhlásenie rodiča, alebo zákonného zástupcu, ktoré musí byť overené notárom, alebo inšpektorom parašutizmu, čo je možné urobiť priamo na letisku pred výcvikom.

Výcvik začína teoretickou časťou. Tu získavate znalosti o voľnom páde. Inštruktor Vás oboznámi so zákonitosťami voľného pádu, riešením mimoriadnych situácií, riadením padáku a pravidlami pre úspešné pristátie. Výcvik pokračuje pozemnou prípravou v makete lietadla, z ktorého budete vykonávať zoskoky. Naučíte sa výskok a následné zaujatie prsnej polohy pre voľný pád. Ovládanie tela počas voľného pádu a nácvik otvárania padáku sa naučíte na horizontálnom trenažéri. Riadenie padáku a riešenie mimoriadnych situácií na závesnom trenažéri. Po úspešnom zvládnutí teoretickej a pozemnej prípravy prejdete k samotným zoskokom z lietadla.

Zoskoky sú vykonávané z výšky 3000 – 4000m. Počas voľného pádu sú tam s Vami inštruktori, ktorí Vám pomáhajú pri Vašich nácvikoch a dozerajú na Vašu bezpečnosť. Na tieto zoskoky sa používa študentský padák typu krídlo, ktorý je povinne vybavený bezpečnostným prístrojom na automatické otvorenie záložného padáku. Pre zvládnutie letu na padáku a bezpečný priebeh pristátia budete spočiatku v rádiovom spojení s inštruktorom, ktorý Vám pomáha správne riadiť padák a bezpečne pristáť. Po zoskoku s Vami inštruktori podrobne preberú priebeh celého zoskoku z videozáznamu, ktorý natočia počas zoskoku. Všetky nedostatky spoločne odstránite dôkladnou prípravou pred ďalším zoskokom.

Výcvik pozostáva z ôsmich zoskokov. Po absolvovaní výcviku môžete vykonávať zoskoky z lietadla samostatne, ale pod dohľadom inštruktora.

IAFF je pre tých,ktorí majú skočený tandemový zoskok a chcú vyskúšať minutu voľného pádu za asistencie dvoch inštruktorov. V prípade záujmu je možné plynule pokračovať vo výcviku AFF.

Sponsors: www.tonfly.com