Zmena dive pool v FS4

Čaute skydiveri. Koncom januára 2011 prebehla konferencia IPC v Čiernej Hore. Aj keď už určite o tom všetci viete, že prišlo ku zmene v dive pool, len pre zopakovanie, zmeny boli vykonané v blokoch 1 a 13 ako môžete vidieť nižšie.

 

Blok 1 Snowflake – Snowflake

 

Block 1

 

Blok 13 Offset – Spinner

 

Blok 13
Sponsors: www.tonfly.com